سوادکوه ، دودانگه و چهاردانگه مازندران

27خرداد 1401

 

درباره ی کتاب

کتاب حاضر ، با شمارگان 1000 نسخه توسط انتشارات شلفین منتشر گردید .

این کتاب ، سفر عاشقانه ای است به زیبایی های طبیعی ، تاریخی و جغرافیایی مناطق باستانی سوادکوه ، دودانگه وچهاردانگه ساری .

گزیده ای از کتاب

کیاسر ، دشت وسیعی دارد که به هنگام خرداد پُر می شود از سنبل های صحرایی ، سنبل های آبی رنگی که گل های سرخ شقایق ، همدم و هم نَفَس شان هستند .