معرفی کتاب مازندران (از ایران چه می دانم؟)

23خرداد 1401

 

درباره ی کتاب

کتاب ( مازندران ) با شمارگان 5000 نسخه ، توسط دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شد.

در این کتاب ، بررسی و مطالعه ی علمی استان مازندران از جنبه های جغرافیایی ، تاریخی و اجتماعی _ فرهنگی مد نظر بوده است . در قسمت جغرافیایی بخش های عمده ی جغرافیای طبیعی مانند موقعیت و اوضاع طبیعی ، ناهمواری ها ، اقلیم ، پوشش گیاهی و جانوران و جغرافیای انسانی مانند : جمعیت و چند و چونی آن ، ویژگی های اقتصادی ، راه های ارتباطی تقسیمات کشوری و زبان و مذهب بررسی شده است .در قسمت تاریخی نخست وجه تسمیه و اوضاع منطقه در دوره ی پیش از اسلام و کیفیت به دست مسلمانان رسیدن آن و سپس اوضاع طبرستان در قرن های نخستین اسلامی ، حمله ی مغول و چگونگی آن ، اوضاع مازندران پس از حمله ی مغول و سرانجام در دوره های صفویه ، قاجاریه و پهلوی بررسی و تحلیل شده است . در ادامه فصل مستقلی نیز به تحولات جغرافیایی _ اقتصادی مازندران از انقلاب اسلامی تاکنون و نیز به اوضاع فرهنگی استان ، معرفی مشاهیر و بزرگان ، بناها و مکان های قدیمی و به موقعیت کنونی شاخص های فرهنگی اختصاص یافته است .

این بررسی هر چند کوتاه و مختصر ، امّا بر پایه ی اطلاعات و داده های علمی ، منابع مستند جغرافیایی و مآخذ دست اول تاریخی است .

گزیده ای از کتاب

مازندران ، منطقه ای زلزله خیز است و گزارش ها حاکی از آن است که زلزله در صدها سال پیش آبادی های بسیاری را در این منطقه ویران کرده است . در قرن های ششم و هشتم قمری ، زلزله ی سختی منطقه ی فریم ( از توابع ساری )را لرزاند