معرفی کتاب مغز متفکّر جهان شیعه امام جعفر صادق(ع)

23خرداد 1401

 

درباره ی کتاب

کتاب حاضر ، توسط انتشارات جاویدان منتشر گردید .

یکی از تحقیقاتی که از طرف دانشمندان مجمع مطالعات استراسبورگ صورت گرفته ، تحقیقی است مربوط به مذهب شیعه ی دوازده امامی ، که بیست و پنج تن از دانشمندان عضو مجمع استراسبورگ ، در آن شرکت داشته اند که مترجم ، قسمتی از آن تحقیق ها را در کتاب ( امام حسین ) منعکس کرد و قسمتی از آن تحقیق ها هم که مربوط به امام ششم ، جعفر صادق (ع) است را در این کتاب گردآوری کرده است  .

آنچه در این کتاب می خوانیم ، ترجمه ی دقیق و لفظی آن تحقیق نیست بلکه مترجم ، تحقیق را به شکلی تنظیم کرده که خواندنش برای فارسی زبانان آسان باشد. به طوری که ، راجع به امام جعفر صادق (ع) در این کتاب ،  مطالبی مشاهده می شود که در کتب دانشمندان ایران و سایر کشورهای اسلامی به زبان های عربی و فارسی نوشته شده نیست . باید اذعان داشت که مرتبه ی علمی و انسانی امام جعفر صادق (ع) بسی برتر از این است که در این کتاب می خوانیم و این کتاب مبدئی است برای این که بعد ، دانشمندان ایرانی و سایر اقوام شیعه مذهب ، تحقیقی وسیع تر و جامع تر را راجع به امام جعفر صادق (ع) منتشر کنند.

 

گزیده ای از کتاب

اولین قدم برجسته ی امام جعفر صادق (ع) برای جلوگیری از زوال مذهب شیعه ، مخالفت با عقیده ای بود که گویا به تقلید مسیحیان بین شیعیان بوجود آمد. قبل از این که امام جعفر صادق (ع) به سن رشد برسد در مذهب شیعه یک تمایل بوجود آمده بود که برای آینده آن مذهب خیلی خطر داشت . 

از اولین روزی که امام جعفر صادق (ع) شروع به تدریس کرد به شدت با این عقیده که پیغمبر اسلام و ائمه شیعه ، و خود او ، نیمی سرشت خدایی و نیمی سرشت آدمی داشته باشند مخالفت نمود و گفت : سرشت پیغمبر و سرشت اجدادم و خود من ، سرشت بشری است و در پیغمبر اسلام ، اجدادم و خود من ، سرشت خدایی وجود ندارد و پیغمبر صریح گفت : انا بشر مثلکم (من انسانی هستم مثل شما)