30 دی 1396

 

 

 

یاسر رضازاده

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری

 کارشناس ارشد علوم ارتباطات

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، اداره روابط عمومی و اموربین الملل

* تلفن تماس: 01133516030

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

1

آتنا رامتین

رسانه و مطبوعات

کارشناسی

33516119

2

نیما باقرپور

رسانه و مطبوعات

کارشناسی

33516117

3

فهیمه خبیر

مسئول دفتر

کارشناسی ارشد

33516030

4

محمّدجواد دیّانی

رسانه و خبر

کارشناسی ارشد

33516119

5

شروین وطنی

 

کارشناسی ارشد

33516116

6

سید حسین موسوی

تبلیغات

کارشناسی

33358612

7

علی دادگر

سمعی و بصری

دانشجوی کارشناسی ارشد

33516116

8

علی زاهدی

امور اداری

کاردانی

33516126

9

نیلوفر نامنی

ارتباطات

دانشجوی کارشناسی ارشد

33516117

     

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید