بازدید شهردار ساری و اعضای شورای اسلامی از بازار و مسجد جامع

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، محمد حسین قبادی شهردار ساری بعدازظهر امروز چهارشنبه به همراه سیدحسن احمدی سقندیکلایی، سید ذوالفقار شریفی، سید رحمان میرشجاعی، علی عاشقان و سبحان بخشی با حضور در بازار نرگسیه، بازار شهید رجایی و مسجد جامع ساری بازدید کردند.
 
 

چاپ محتويات