اجرای عملیات آهک‌پاشی در راستای طرح مبارزه با جوندگان

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، به همت مرکز بهداشت کار شهرداری ساری و با همکاری خدمات شهری مناطق چهارگانه، در راستای طرح مبارزه با جوندگان، عملیات آهک‌پاشی در سطح شهر انجام شد.

چاپ محتويات