ایجاد شهرداری بافت کهن و تاریخی+ویدئو

با توجه به تأسیس شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی، از این پس ارائه کلیه خدمات در امور فنی، عمرانی، شهرسازی و خدمات شهری محدوده بافت کهن توسط این شهرداری صورت می گیرد.

 

آدرس: ساری، چهارراه ابن شهرآشوب، ابتدای خیابان فردوسی، شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

چاپ محتويات