عملکرد یکساله شهرداری ساری در یک نگاه

 

در آستانه یکسالگی حضور عباس رجبی بر مسند شهرداری ساری، نگاه اجمالی داریم به پروژه ها و خدماتی که طی یکسال گذشته به سرانجام رسیدند و یا روند تکمیل آنها شتاب موثری به خود گرفته است.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

 

چاپ محتويات