خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری+کلیپ

 

مجموعه شهرداری ساری بی وقفه و با شتاب در حال انجام خدمت صادقانه است.

 

سازندگی در ساری جاری است ، آسفالت ریزی و ترمیم آن در معابر و خیابان ها ، اصلاح هندسی ، انجام کانال هدایت آب های سطحی ، نوه و جداول ، پیاده رو سازی ، لایروبی جوی ها در نقطه نقطه شهرمحقق می شود.

 

همزمان فاز سوم ابن شهرآشوب به جد در حال پیگیری است و زیباسازی فضا و منظر شهری نیز استمرار دارد تا ساری برای همه ساروی ها باشد.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

چاپ محتويات