آگاه سازی مراجعین و رویکرد مهندسی ارزش در جهت وصول مطالبات به حق شهرداری

 

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، جلسه هم اندیشی و تعامل درون سازمانی مسئولین اجرائیات و نمایندگان اجرایی مناطق سه گانه شهرداری در واحد اجرائیات با حضور رمضانی مدیر درآمدهای عمومی و املاک و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

 

در این جلسه علی رمضانی، مدیر درآمدهای عمومی و املاک و اجرائیات شهرداری با اشاره به ظرفیت و توانمندی کارشناسان این حوزه اظهار داشت : مسئولین اجرائیات مناطق در پرونده های حقیقی مودیان نسبت به  آگاه سازی و ترغیب مراجعین در جهت وصول معوقات و مطالبات به حق شهرداری هدایت کنند.

 

 

وی رویکرد مهندسی ارزش به عنوان رویکرد جامع را مورد توجه قرار داد و افزود :مباحثی چون کارآیی،اثربخشی ، بهره وری، نوآوری وپیاده سازی استراتژی های بهنگام، بخش عمده نارضایتی مودیان ومالکین را که ناشی از عدم اطلاع از قوانین موضوعه شهری است را مرتفع می کند.

 

رمضانی تاکید کرد: موضوع ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری در زمان صدور اجرائیه و سیر پروسه اجرای ثبت وتوقف بهنگام عملیات ساختمانی کارگاه های فعال بدهکار به صورت همزمان در دوایر اجرائیات مناطق سه گانه جدی گرفته شود .

 

این مسئول با اشاره به فرصت 2ماهه از تاریخ انقضاء مقرر در ماده 10 ادامه داد: مکاتبات مقتضی با شرکت های برق و گاز به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

 

مدیردرآمدهای عمومی و املاک شهرداری ساری خاطر نشان کرد: مسئولین اجرائیات مناطق، اعمال قانون را در زمینه ابلاغ برگه عوارض درآمدی مودیانی که نسبت به پرداخت جرائم کمیسیون ماده صد یا تعیین تکلیف موضوع جرائم ماده صداقدام ننموده اند را لحاظ کنند.

چاپ محتويات