شهردار ساری
عباس رجبی
سمت
شهردار ساری
ارتباط با شهردار ساری
  • تلفن : 01133516003
  • تلفن : 01133516004
  • پست الکترونیک :

 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی

 

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز

 

سرپرست سازمان مدیریت پسماند

 

شهردار منطقه یک ساری

 

 

 

 

 

 

کارشناسی: مهندسی مکانیک

 

کارشناسی ارشد: مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهری