سرپرست شهرداری ساری
عبدالحمید فرزانه
سمت
سرپرست شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست شهرداری ساری
  • تلفن : 01133516003
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید